Team Sittard is op zoek naar een nieuwe collega.
Je start met 2 avonden en de vrijdag.

Je maakt deel uit van een ent­hou­si­ast team, werkt in een goed geütiliseerde prak­tijk, vol­gens de laat­ste inzicht­en van ons vak.
Je bent een team­play­er die ver­ant­wo­ordelijkheid neemt, cliënt gericht is, en beschikt over een Rust Roest-mentaliteit.
Bij inter­esse stu­ur je CV en moti­vatiebrief naar roy@houbenfysiotherapie.nl

 

Roy Houben

Volg ons op Twitter

[fts_twitter twitter_name=RoyHouben tweets_count=4 twitter_height=450px cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no]

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.