Team Sittard is op zoek naar een nieuwe collega.
Je start met 2 avonden en de vrijdag.

Je maakt deel uit van een ent­hou­si­ast team, werkt in een goed geütiliseerde prak­tijk, vol­gens de laat­ste inzicht­en van ons vak.
Je bent een team­play­er die ver­ant­wo­ordelijkheid neemt, cliënt gericht is, en beschikt over een Rust Roest-mentaliteit.
Bij inter­esse stu­ur je CV en moti­vatiebrief naar roy@houbenfysiotherapie.nl

 

Roy Houben

Volg ons op Twitter

HOOIKOORTS(TAPE)

Iedereen die gebruik wil mak­en van het Med­ical Tap­ing Con­cept tegen HOOIKOORTS mag op onze locatie in OVERHOVEN bin­nen­lopen op:
— Maandag om 18.00 uur
— Dins­dag om 19.30
— Don­derdag om 19.30
Wij… https://t.co/stq1LXBLaL
😱 😱😱

Als je nog geen rug­pi­jn hebt, kri­jg je het hier wel van…

Onze fys­io­ther­a­peuten houden er gelukkig iets andere behan­del­meth­od­es op na… https://t.co/5oi34ftiIw
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.