Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzet­ten wan­neer het u uit­komt. U kiest uit 4 ver­schil­len­de bud­get­ten die op elk moment op te waar­de­ren zijn en bruik­baar zijn voor alle men­sen woon­ach­tig op het­zelf­de adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk.

Een digi­ta­le card met een tegoed voor alle dien­sten en pro­duc­ten bin­nen Houben Fysiotherapie & Personal Training. (Fysio, tes­ten en trai­ning, com­ple­men­tai­re the­ra­pie en pro­duc­ten)

De card is bruik­baar voor ieder­een op het­zelf­de woon­adres vol­gens de Gemeentelijke Basis Administratie.

De bud­get­ten zijn € 250 – 500 – 750 – 1000,-

Dit bud­get is op elk gewenst moment af te slui­ten of te upgra­den / bij­scha­len. Maximale loop­tijd van het bud­get is 1 jaar van­af start­da­tum.

Bij beta­ling van het bedrag in één keer krij­gen gebrui­kers 10% op de gel­den­de vrije tarie­ven, bij een maan­de­lijk­se beta­ling krij­gen gebrui­kers geen kor­ting op de gel­den­de vrije tarie­ven.

Volg ons op Twitter

7 maan­den gele­den
HOOIKOORTS(TAPE)

Iedereen die gebruik wil maken van het Medical Taping Concept tegen HOOIKOORTS mag op onze loca­tie in OVERHOVEN bin­nen­lo­pen op:
– Maandag om 18.00 uur
– Dinsdag om 19.30
– Donderdag om 19.30
Wij… https://t.co/stq1LXBLaL
7 maan­den gele­den
😱 😱😱

Als je nog geen rug­pijn hebt, krijg je het hier wel van…

Onze fysi­o­the­ra­peu­ten hou­den er geluk­kig iets ande­re behan­del­me­tho­des op na… https://t.co/5oi34ftiIw
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.