Kwaliteit

Houben Fys­io­ther­a­pie & Per­son­al Train­ing heeft in 2017 de vis­i­tatie behaald van Sticht­ing Keurmerk Fys­io­ther­a­pie. De Keurmerk sys­tem­atiek waar­borgt een hoge mate van kwal­i­tatief han­de­len zow­el vak­in­houdelijk als bedri­jfs organisatorisch....