Vacature

Team Sit­tard is op zoek naar een nieuwe col­le­ga. Je start met 2 avon­den en de vri­jdag. Je maakt deel uit van een ent­hou­si­ast team, werkt in een goed geütiliseerde prak­tijk, vol­gens de laat­ste inzicht­en van ons vak. Je bent een team­play­er die...

Healthcard

Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzetten wan­neer het u uitkomt. U kiest uit 4 ver­schil­lende bud­get­ten die op elk moment op te waarderen zijn en bruik­baar zijn voor alle mensen woonachtig op het­zelfde adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk. Een...