Zwanger & Fit

Wil jij tij­dens je zwanger­schap fit en gezond bli­jven? Dan is Zwanger & Fit iets voor jou! Zwanger & Fit wordt aange­bo­den in groepsver­band (max. 5 mama’s), maar het is ook mogelijk om één op één deel te nemen, waar­bij er nog meer per­soon­lijke aan­dacht is en er nog gerichter getraind kan wor­den. Of je je nu goed wilt voor­berei­den op je bevalling, je op een ver­ant­wo­orde en veilige manier wilt trainen tij­dens de zwanger­schap of na je bevalling weer terug in vorm wilt komen, samen gaan we aan de slag!


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.