Small Group Training

Bij deze vari­ant trainen max­i­maal 3–5 per­so­n­en in een klein groepsver­band onder begelei­d­ing van onze per­son­al train­er of fys­io­ther­a­peut. Als deel­ne­mer heeft u uw eigen pro­gram­ma, gebaseerd op uw per­soon­lijke doel­stellin­gen en wensen. U kunt kiezen om 1, 2 of 3 maal per week te komen trainen. Deze groepen zijn uiter­mate geschikt voor mensen met fysieke prob­le­men zon­der zorgindi­catie of aanslui­tend aan een reval­i­dati­etra­ject. Maar ook voor de sporter die graag met top­begelei­d­ing wil trainen in een kleine groep.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.