SeniorenFit

In uw eigen wijk bewe­gen met buurt­be­wo­ners aan de hand van een per­soon­lijk beweeg­pro­gram­ma, opge­steld door een pro­fes­si­o­nal? Een beweeg­pro­gram­ma wordt voor u op maat gemaakt door onze Sport- en Bewegingsdeskundigen Robin Vranken, Charel Schoutrop of Joshua Cleber. Hierbij staan ple­zier, soci­aal con­tact en kwa­li­ta­tie­ve bege­lei­ding cen­traal.

Elke maan­dag- en don­der­dag­mid­dag op onze loca­tie bij Anytime Fitness Lahrhof aan de Romeinenstraat 28 in Sittard. En op onze loca­tie in het Gezondheidscentrum Schinveld kunt u van maan­dag- tot en met don­der­dag­mid­dag terecht.

SeniorenFit is geschikt voor ieder­een die op een leu­ke en pro­fes­si­o­ne­le manier onder bege­lei­ding wil bewe­gen. Lichamelijke beper­kin­gen, bles­su­res of ziek­ten zijn geen enkel bezwaar.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.