SeniorenFit

In uw eigen wijk bewe­gen met buurt­be­won­ers aan de hand van een per­soon­lijk beweeg­pro­gram­ma, opgesteld door een pro­fes­sion­al? Een beweeg­pro­gram­ma wordt voor u op maat gemaakt door onze Sport- en Beweg­ings­deskundi­gen Robin Vranken, Charel Schoutrop of Joshua Cle­ber. Hier­bij staan plezi­er, soci­aal con­tact en kwal­i­tatieve begelei­d­ing centraal.

Elke maandag- en don­derdag­mid­dag op onze locatie bij Any­time Fit­ness Lahrhof aan de Romeinen­straat 28 in Sit­tard. En op onze locatie in het Gezond­hei­d­s­cen­trum Schin­veld kunt u van maandag- tot en met don­derdag­mid­dag terecht.

Senioren­Fit is geschikt voor iedereen die op een leuke en pro­fes­sionele manier onder begelei­d­ing wil bewe­gen. Lichamelijke beperkin­gen, blessures of ziek­ten zijn geen enkel bezwaar.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.