Personal Training

De ultieme ervar­ing aan begelei­d­ing is natu­urlijk de één-op-één set­ting met uw eigen train­er op een locatie naar wens. Dit kan uit­er­aard op een van onze locaties bin­nen, alsook buiten in onze Out­door Fit­ness of bijvoor­beeld op het BOSS-park of bij u thuis of op het werk.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.