Gezondheidsadvies

Wellicht bent u tevre­den over de sport­ver­e­ni­ging of fit­ness­club waar u nu sport, maar zoekt u onder­steu­ning of hulp om uw trai­ning beter, effec­tie­ver of vei­li­ger te maken. Sportspecifieke vraag­stuk­ken om bij­voor­beeld deel te nemen aan een hard­loop­wed­strijd, een wie­ler­tocht, een spor­tie­ve vakan­tie?

Wij hel­pen u graag! Binnen ons team van fysi­o­the­ra­peu­ten en trai­ners beschik­ken wij over een breed spec­trum aan exper­ti­se, erva­ring en sport­ken­nis om u op maat te onder­steu­nen!


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.