Gezondheidsadvies

Wellicht bent u tevre­den over de sportv­erenig­ing of fit­ness­club waar u nu sport, maar zoekt u onder­s­te­un­ing of hulp om uw train­ing beter, effec­tiev­er of veiliger te mak­en. Sport­spec­i­fieke vraagstukken om bijvoor­beeld deel te nemen aan een hard­loop­wed­stri­jd, een wiel­er­tocht, een sportieve vakantie?

Wij helpen u graag! Bin­nen ons team van fys­io­ther­a­peuten en train­ers beschikken wij over een breed spec­trum aan exper­tise, ervar­ing en sportken­nis om u op maat te ondersteunen!


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.