Buiten training / High intensity

Fast Fit Out­door: onze High Inten­si­ty buiten­train­ing. Ja u leest het goed. Een uniek con­cept in onze regio waarin we uitda­gende ele­menten van de huidi­ge fit­ness-trends weten te com­bineren tot een ultieme top­train­ing. Cross­fit­train­ing, HIT-train­ing, SAQ-train­ing, func­tionele train­ing gecom­bi­neerd in een tra­ject van 30 minuten, lekker in de buiten­lucht. We hebben een bij­zon­dere plek gecreëerd achter onze ves­tig­ing aan de Broek­sit­tarder­weg 154 te Sittard.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.