Afslanken

Worstelt u al een tijd­je om op een juiste en gezonde manier lang­durig van de over­tol­lige kilo’s af te komen? Dan bieden wij u de per­fecte oploss­ing. In goed over­leg met pro­fes­sion­als com­bi­neert ons leef­sti­jl­pro­gram­ma Obe­si­tas de juiste dis­ci­plines onder één dak. Train­ing, coach­ing en voed­ing komen gecom­bi­neerd in een jaarpro­gram­ma aan bod om uw leef­sti­jl díe wend­ing te geven die nodig is om tot een bli­jvend resul­taat te komen.

Om te bepalen of ons pro­gram­ma bij uw wensen en gedacht­en aansluit, plan­nen we graag een vri­jbli­jvend gesprek.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broek­sit­tard
Broek­sit­tarder­weg 154
6137 BL Sit­tard-Geleen
T 046 — 888 10 07

Sittard

Locatie Over­hoven
Over­hoven 103a
6136 EC Sit­tard
T 046 — 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezond­hei­d­s­cen­trum
A ge water 20
6451 CD Schin­veld
T 045 — 527 45 68

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 — 21.00 uur  |  Vri­jdag 08.00 — 18.00 uur  |  Zater­dag 09.00 — 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.